Deneyim Merkezi

Smyrna Agorası

Smyrna Agorası Deneyim Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile gerçekleştirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” çerçevesinde Kentimiz İzmir Derneği tarafından yürütülen Kültürel Miras Yaşıyor projesi kapsamında hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında Smyrna Agorası’nda ziyaretçi deneyimini artırmaya ve alanın ziyaretçiler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamaya yönelik olarak bir dizi faaliyet hayata geçirilmiştir. Bu uygulamalar şu şekildedir;

  • Sanal Gerçeklik (VR)
  • Mobil Uygulama
  • Maket
  • Kutu Oyunu
  • Dijital Panel (Kiosk)
  • Belgesel
  • İllüstrasyon Harita Tasarımı
  • Broşür
  • Fotoğraf Çekim Alanı

Ayrıca proje kapsamında Smyrna Agorası için yeni bir kurumsal kimlik çalışması yapılmış, hazırlanan tüm görseller bu bütünlük içinde ele alınmıştır. Smyrna Agorası internet sitesi de “Kültürel Miras Yaşıyor” projesinin bir parçasıdır.

Kültürel Miras Yaşıyor projesi ile uluslararası alanda sürdürülebilir diyalog ve iş birliği geliştirilerek Smyrna Agorası arkeolojik alanının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin ve alandaki ziyaretçi deneyiminin artırılması; Smyrna Agorası referansıyla kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve daha derin bir anlayışın geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı
Kültürel Miras Yaşıyor Projesi

Kentimiz İzmir Derneği tarafından yürütülen ve Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı‘nın büyük desteğiyle hayata geçirilen projenin ortakları arasında İtalya’dan Santagata Vakfı ve Katanya Üniversitesi ile Yunanistan’dan Egaleo Asya Minor Derneği yer almaktadır.

Kültürel mirasın korunması, yönetimi ve yorumlanması konularında uzmanlaşmış uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen eğitimler, çalıştaylar, teknik bilgi aktarımı ve tanıtıma ilişkin iyi uygulama örneklerini değerlendirme çalışmaları ile ağ kurma ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Projenin Amaçları
01

Kültürel miras ve arkeolojik alanların tanıtımı ve yorumlanması konusunda Türkiye, İtalya ve Yunanistan’daki miras STK’ları, üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında ortaklıklar kurularak bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanmak

02

Smyrna Agorası’nı daha çok bilinen ve anlaşılan bir miras alanı haline getirmek üzere yenilikçi tanıtım araçları geliştirilmek ve bu araçların uygulamalarını yaparak ziyaretçiler tarafından alanda deneyimlenmesini sağlamak

03

Yerel ve uluslararası kültürel miras profesyonelleri ile iş birliği içinde geliştirilen eğitim programları aracılığıyla Smyrna ve kültürel miras konusunda yerelde farkındalığı artırmak, hayata geçirilecek çalıştaylarla da kolektif bir ortam oluşturulmak

Proje kapsamında neler yapıldı?
Etkinlik
0
Katılımcı
0 +
Broşür & Basılı Döküman
+ 0 K

Smyrna Agorası’ndaki ziyaretçi deneyimini artırmaya ve ziyaretçi profilini çeşitlendirmeye yönelik olarak sanal gerçeklik (VR) uygulaması, artırılmış gerçeklik (AR) ve çok dilli sesli rehber özellikleri barındıran bir mobil uygulaması, tarihi alanla ilgili önemli bilgileri içeren bir kiosk (dijital panel), Roma Dönemi maketi, fotoğraf çekim alanı gibi tanıtım araçları geliştirilmektedir. Ayrıca, Kemeraltı zanaatkarları ile çağdaş tasarımcılar bir araya getirilerek alana özgü hediyelik eşya tasarımları oluşturulmuştur.

Smyrna Agorası’nın bilinirliğini ve önemine dair farkındalığı artırmaya yönelik olarak broşür, illüstratif harita, internet sitesi, belgesel film ve dijital oyun gibi tanıtım materyallerinin yanı sıra sosyal medya stratejisi ve kampanyası hazırlanmaktadır. Tüm içerikler Türkçe, İngilizce, İtalyanca ve Yunanca olarak oluşturulmuştur.

Bölge halkı, çocuklar, üniversite öğrencileri ile kültürel miras alanında profesyonel olarak çalışanlar için kültürel miras eğitim programları hayata geçirilmiştir.

Kültürel miras alanında çalışmalar yürüten İzmirli paydaşların proje süresince yürütülecek olan tanıtım ve miras yorumlama süreçlerine katılımını ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

Açılış/Kapanış Saatleri

Açılış Saati: 08:30 Kapanış Saati: 19:00 Gişe Kapanış Saati: 18:30

Konum

Namazgah Mh. 939. Sk. No:20 35240 Konak/İzmir, Türkiye